Komatsu Lab Chuo University

MembersMitglieder

写真の説明を入れます
Staff
Prof. Dr. Teruyuki Komatsu More
Dr. Ryo Kato More
Students
D3 Wataru Okamoto
 Taiga Yamada
M2 Yushi Akashi
 Marika Ishimaru
 Tomone Usui
 Tatsuhiro Kobayashi
 Ruka Yoshida
M1 Kota Ishii
 Maho Katsumi
 Kaishu Kamachi
 Natsumi Kohyama
 Mai Hashimoto
 Junya Fujisawa
 Mizuki Funamoto
B4 Kazuomi Ishida
 Shoui Ichikawa
 Rio Kataoka
 Yuma Sakai
 Takuma Shoji
 Koki Takamine
 Zihao Qin
 Saki Batori
 Mayuka Fujita