Komatsu Lab Chuo University

MembersMitglieder

写真の説明を入れます
Staff
Prof. Teruyuki Komatsu More
Assist. Prof. Yoshitsugu Morita More
Assist. Prof. Ryo Kato More
Students
D1 Wataru Okamoto
 Taiga Yamada
M2 Chihiro Endo
 Asuka Saito
 Keigo Naito
 Tatsuhiko Hamano
 Yuuki Hiwatashi
M1 Mizuki Umebara
 Remi Sawaguchi
 Tomonao Sugawara
 Ryoya Takada
 Mai Hasegawa
B4 Yushi Akashi
 Marika Ishimaru
 Tomone Usui
 Chinatsu Okuma
 Takatsugu Kasahara
 Satoshi Koumon
 Tatsuhiro Kobayashi
 Naoya Shimoguchi
 Kokoro Miyake
 Akira Miyaji
 Toshiyasu Yamauchi
 Ruka Yoshida