Komatsu Lab Chuo University

MembersMitglieder

写真の説明を入れます

Members 2024

Staff
Prof. Dr. Teruyuki Komatsu More
Dr. Taiga Yamada More
Students
D1 Junya Fujisawa
M2 Saki Batori**
 Yuma Sakai
 Takuma Shoji
 Koki Takamine
 Mayuka Fujita
M1 Tomoka Araki
 Aoi Egawa
 Hikari Kimura
 Ryota Hattori
 Ryuhei Wakabayashi
B4 Yuri Ishibashi*
 Koki Ozawa*
 Yuuki Kiuchi*
 Kazuki Saito*
 Ryo Hoshiya*
 Tsubasa Ikui
 Yusei Tamagawa
 Shoma Tsuda

*M0. **D0.